BRAND NEW IDENTITY BERGH IN HET ZADEL

Bergh in het Zadel maakt belangrijke keuzes over hun identiteit

Stichting Bergh in het Zadel is een van de grootste fondsenwervers voor het KWF. Jaarlijks doneren zij een groot bedrag aan onderzoek naar kanker. En dat is, we weten het allemaal, broodnodig.

Bergh in het Zadel organiseerde ruim 30 jaar geleden voor het eerst een fietstocht om geld in te zamelen. Sindsdien wordt er eens in de 4 jaar een grote meerdaagse sponsortocht gefietst.

Ruim 20 jaar geleden kwamen daar golfdagen bij. Ieder jaar organiseert Bergh in het Zadel 4 golfdagen waar ook geld mee wordt opgehaald voor dit doel.

Daarnaast is ruim 10 jaar geleden ‘De Ambassadeur’ opgericht: een groeiende club particulieren en ondernemers die jaarlijks een donatie doen van €2.000 voor het goede doel. Zij ontvangen jaarlijks het magazine De Ambassadeur.

Deze drie takken hadden ieder een eigen identiteit èn logo. Vorig jaar vroeg Bergh in het Zadel mij om na te denken over een nieuwe identiteit. Omdat de drie organisaties ‘eigen eilandjes’ waren, had de overstap naar één gezamenlijk logo zowel organisatorisch en gevoelsmatig als bestuurlijk nogal wat voeten in de aarde.

Omdat ik deze ‘valkuilen’ had gevisualiseerd werd het voor het bestuur een stuk makkelijker om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en te kiezen voor één overkoepelend logo, waarin ik de drie identiteiten heb samengevoegd.

Een klassiek probleem: een groeiende onderneming (of in dit geval stichting) die voor iedere ’tak van sport’ een eigen logo heeft ontwikkeld. De stap naar één logo is voor de betrokken partijen niet altijd even makkelijk. Door die stap te nemen staat er nu een krachtige identiteit waarmee alle partijen zich verbonden voelen.

Het nieuwe logo

Het nieuwe logo van Bergh in het Zadel straalt beweging, saamhorigheid uit. De ronde vormen en ‘bold’ lettertype maken het vriendelijk. Het verloop in de achtergrond geeft de lucht, het groen en de aarde weer dat zo tekenend is voor het Montferland.

Omdat het logo wordt toegepast op een groot aantal dragers (van e-mail tot spandoek en van kleding tot vrachtwagens) moet de vorm eenvoudig blijven en er goed uit blijven zien.

Outfit wielrenners + logo Hanzetocht 2023

Beachflags ontwerp

Beachflags en spandoeken

Outfits golfers

Website ism Frontis

Magazine De Ambassadeur

Flyers