Aventus Fashion & Design aan de slag met projectboekjes

Werkboekjes die zijn ontwikkeld voor specifieke projecten, sectoren en niveau. De projectboeken bevatten naast voorlichting ook opdrachten en beoordelingsformulieren. Studenten kunnen de boekjes gebruiken als werkboek en als het project eenmaal is afgerond gebruiken ze het als naslagwerk.